Råd og veiledning for foreldre
Skriftstørrelse a a a
Temaer

Hva med oss?

Bilde
Par som har barn med nedsatt funksjonsevne kan oppleve store utfordringer knyttet til barnets funksjonsnedsettelse. Kurset Hva med oss? tilbys til både par og til enslige foreldre.

Det kan ofte handle om forholdet til hjelpeapparatet. Det kan også dreie seg om dårlig samvittighet overfor andre barn i familien. Ofte blir det lite tid til slekt og venner. Noen kan også kjenne på egne reaksjoner og følelser, særlig når man er sliten og får lite nattesøvn.

Tilbud over hele landet

Hva med oss? er et nasjonalt tilbud om samlivskurs til par som har barn med nedsatt funksjonsevne. Tilbudet administreres sentralt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og drives rundt i landet av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).  

Møteplass

Hva med oss? er en møteplass der foreldre kan få dele erfaringer og opplevelser, aktuell kunnskap og fakta om livet i slike familiesituasjoner. Gjennom å lytte til andres erfaringer, løsninger og utfordringer, kan man få verdifulle opplevelser knyttet til egne relasjoner og eget liv. Et hovedmål med Hva med oss?-kursene er at parene skal få en mulighet til å styrke parforholdet, og samarbeidet i familien. Hva med oss? -kursene varer som regel fra fredag kveld til søndag ettermiddag, og tar opp følgende temaer:

 • Vårt behov for kontakt,tilknytning og en trygg havn
 • Parforholdet
 • Følelser og kommunikasjon
 • Livet med et spesielt barn
 • Å være nær hverandre
 • Reparasjoner i samlivet
 • Hvordan får vi tid og plass til alle i familien?
 • Dele glede, mening og håp

Kurs for aleneforeldre - Hva med meg?

Enslige foreldre/forsørgere som har barn med nedsatt funksjonsevne, kan oppleve mange av de samme utfordringene som par gjør. På flere områder kan imidlertid belastningene og slitenheten kjennes større, nettopp fordi man er alene om ansvaret.

Programmet for enslige forsørgere varer også fra fredag kveld til søndag ettermiddag, og tar opp følgende temaer:

 • Sånn er livet: en liten beretning fra hver deltaker
 • Foreldresamarbeid
 • Kommunikasjon: som nøkkel til samarbeid og forståelse
 • Familie og nettverk: hvordan benytte seg positivt av dem uten å få dårlig samvittighet?
 • Følelser er fakta: om de sammensatte følelsene, og betydningen av å dele dem med noen
 • Energi, glede og pågangsmot: hvordan få pusterom nok til seg selv, og overskudd nok til barn?


Sist oppdatert: 10. oktober 2011

KONTAKT

Nettredaktør: post@familie.no

Nettstedet drives av Barne, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Telefon: 466 15 000 (08.00-15.45)
Telefaks: 22 98 01 06
postmottak@bufetat.no
Organisasjonsnummer: 986 128 433
Besøksadresse: Stensberggata 27 (7. etasje)
Postadresse: Bufdir, Postboks 2233, 3103 Tønsberg