Råd og veiledning for foreldre
Skriftstørrelse a a a
Temaer

Ferie og leir på Røde Kors-sentrene

Bilde
Røde Kors er en av flere aktører som arrangerer leir for personer med ekstra hjelpebehov.

Leir er et godt alternativ for å komme i kontakt med andre, for å nyte naturopplevelser og for å ha en aktiv ferie.

Røde Kors sentrene er en del av Røde Kors sitt humanitære arbeid i Norge og drives i samsvar med Røde Kors' humanitære formål og prinsipper. Røde Kors sentrene Eidene, Haraldvangen, Haraldvigen og Merket tilbyr ferie og opplevelser, leirskole, skoleturer, kurs- og konferanseopphold. Røde Kors sentrenes primærmålgrupper er mennesker som har behov for tilrettelegging av opphold og aktiviteter.

Deltakelse for alle

De er opptatt av at alle skal ha mulighet til å være med på aktiviteter, men på sine egne premisser og ut fra sitt utgangspunkt. Det tilbys hjelpemidler, utstyr og anlegg som gjør det mulig for funksjonshemmede og bevegelseshemmede å delta på aktiviteter de ellers er ekskludert fra. Alle sentrene er tilrettelagt for rullestolbrukere.


Sist oppdatert: 25. juli 2012

KONTAKT

Nettredaktør: post@familie.no

Nettstedet drives av Barne, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Telefon: 466 15 000 (08.00-15.45)
Telefaks: 22 98 01 06
postmottak@bufetat.no
Organisasjonsnummer: 986 128 433
Besøksadresse: Stensberggata 27 (7. etasje)
Postadresse: Bufdir, Postboks 2233, 3103 Tønsberg